Preu classes en grup

Les classes en grup estan orientades a aquells alumnes que desitgin realitzar un curs extensiu (d'octubre a juny). Els estudiants poden escollir el nivell d'intensitat del seu curs; això és, les hores per setmana a realitzar.

A més, aprofita els descomptes oferts pagant el curs de forma trimestral.

 * els pagaments hauran de realitzar-se a principis de curs, trimestre o mes, en funció de la forma de pagament seleccionada.

 

 

 

 

 Pagament mensual 

 Pagament trimestral 

 

 

 1 hora / setmana 

36 €/mes

33 €/mes (99 €/trim)

 

 

 2 hores / setmana 

67 €/mes

59 €/mes (177 €/trim)

 

 

 3 hores / setmana 

85 €/mes

74 €/mes (222 €/trim)

(preus vigents des de l'1 de setembre de 2017)